Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) vừa quyết định thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Vinh.

Quyết định thực hiện theo đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Hữu Vinh (sinh năm 1977) và đề nghị của Tổng Giám đốc. Theo đó, ông Vinh thôi nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/09/2021. Cá nhân này không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HDG nào.

Đồng thời, HĐQT đã bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn (sinh năm 1978) giữ chức Phó Tổng Giám đốc thay thế ông Vinh.

Mới đây, Ban lãnh đạo HDG đã quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường dự kiến vào tháng 10/2021. Ngày chốt danh sách vào 30/09. Cổ đông sẽ tham dự và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Nội dung cuộc họp sẽ xoay qoanh việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập và nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Nói về tình hình kinh doanh, quý 2/2021, doanh thu HDG ghi nhận 478 tỷ đồng (giảm 75% so cùng kỳ) và lãi ròng ở mức 33 tỷ đồng (giảm 93% so cùng kỳ). Kết quả kinh doanh kém tích cực hơn so với năm 2020 do trong năm 2020, HDG ghi nhận doanh thu từ bàn giao số lượng lớn căn hộ tại dự án Hado Centrosa. Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HDG ghi nhận 1,821 tỷ đồng (giảm 39% so cùng kỳ) và lãi sau thuế đem về 481 tỷ đồng (giảm 38% so cùng kỳ), thực hiện lần lượt 37% và 38% kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021.

Theo báo cáo ngày 14/09, Chứng khoán KBSV dự phóng doanh thu năm 2021 của HDG sẽ vào khoảng 4,599 tỷ đồng (giảm 8% so cùng), trong đó doanh thu bất động sản chiếm 2,943 tỷ đồng (giảm 4%) phần lớn đến từ phần còn lại của dự án Centrosa và dự án Charm Villas, doanh thu mảng năng lượng đạt 1,105 tỷ đồng (tăng 40%). Lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 2%, về 1,225 tỷ đồng. Mức dự phóng này thấp hơn lần lượt 5% và 2% so với kế hoạch của HDG đề ra.

Về cổ phiếu, HDG chốt phiên 21/09 ở mức giá trần 59,400 đồng/cp dù có lúc giảm về 54,000 đồng/cp. Thị giá HDG ghi nhận tăng 15% qua 1 tuần gần đây.